Veleposlaništvo RS Ottawa /Novice /
21.10.2011  

Volitve v Državni zbor RS bodo 4. decembra 2011

Predsednik Republike Slovenije je 21. oktobra 2011 razpisal predčasne volitve v Državni zbor. Za dan volitev je določil nedeljo 4. decembra 2011, prvi dan za začetek volilnih opravil je določil 21. oktober 2011.

Razgrnitev volilnih imenikov:
V tednu med 24. in 28. oktobrom 2011 bo potekalo pakiranje posebnih volilnih imenikov (PVI) za razgrnitev in pošiljanje le-teh na vsa diplomatsko konzularna predstavništva RS. Volilni imeniki za razgrnitev so na diplomatsko konzularna predstavništva RS posredovani z namenom ureditve vpisov v volilni imenik. 18. november 2011 je zadnji dan, ko je možno vpogledati v volilne imenike za razgrnitev

Vsak volivec ima pravico pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake ali pomanjkljivosti kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca. Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev ZZ, razveza, priznanje očetovstva…) je mogoče odpraviti le s posredovanjem tujega izpiska iz matične knjige.

Glasovanje izseljencev (osebe s stalnim prebivališčem v tujini):
Tako kot do sedaj, bodo izseljenci (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini) na naslove stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisanih predčasnih volitvah v državni zbor (vzorec obvestila) in načinih uresničevanja volilne pravice.

Izseljenci lahko uresničujejo volilno pravico na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v državi, kjer so vpisani v posebni volilni imenik (če je v tej državi odprto volišče), ali po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov prejeli tudi glasovnico in volilno karto z navodili) ali pa v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji). V RS bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji oziroma upravni enoti najkasneje do 30. novembra 2011.

Glasovanje zdomcev (osebe z začasnim prebivališčem v tujini):
Zdomci (državljani z začasnim prebivališčem v tujini) lahko uresničujejo volilno pravico na enem izmed diplomatsko konzularnih predstavništev RS z odprtim voliščem, po pošti ali na svojem volišču v Republiki Sloveniji.

Zdomci, ki želijo voliti na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali po pošti morajo svojo namero pravočasno, do 4. novembra 2011, sporočiti Državni volilni komisiji na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, po faksu št. 00386 43 31 269 ali pa podpisan in skeniran zahtevek posredujejo na elektronski naslov rvk(at)gov.si. Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje do 4. novembra 2011.

Volišči bosta v Kanadi odprti na Generlanem konzulatu RS v Torontu in Veleposlaništvu RS v Ottawi.