Veleposlaništvo RS Ottawa /Novice /
21.10.2011  

Potrjevanje obrazcev podpore za kandidate oz. listo kandidatov za volitve v DZ RS

Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, štev. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07 odl. US, v nadaljevanju ZVDZ-UPB1) lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke in volivke in volivci (v nadaljevanju volivec).

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije dosegljivi tudi na njihovi spletni strani (www.dvk.gov.si). Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za pričetek volilnih opravil (od 21. 10. 2011) do dneva, ki je določen za predložitev list kandidatov (do vključno 9.11.2011).

Na podlagi 46. člena ZVDZ-UPB1 lahko da volivec svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat, v skladu s 47. členom ZVDZ-UPB1 pa to lahko storijo tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini. Podpisani obrazec podpore volivec podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v RS.

Informacije o načinih glasovanja in potrjevanju obrazcev podpore ter potrebni obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk.gov.si/).

Obrazec o podpori kandidatu narodnostne skupnosti.

Obrazec podpore listi kandidatov.

Obrazec podpore listi politične stranke.