Veleposlaništvo RS Ottawa /Novice /
27.03.2015  

Zbiranje podpisov volivcev - podpora zahtevi za vložitev dveh predlogov zakonov v postopek sprejema

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je, na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložila pobudo volivcem za vložitev zahteve za začetek postopka za sprejem dveh zakonov in sicer:

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.
 
V skladu z določbo prvega odstavka 58. člena ZRLI, lahko predlog zakona predloži Državnemu zboru najmanj pet tisoč volivcev. Za predlog vsakega od prej navedenih zakonov mora biti zato zbranih pet tisoč podpor.

Za zbiranje podpore sta določeni gesli :
SPREMEMBA ZAKONA O SKLADU
in
SPREMEMBA ZAKONA O DOHODNINI.

Slovenski državljani, ki med potekom roka za zbiranje podpisov (torej med petkom, 27.3.2015 in ponedeljkom, 25.5.2015) stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo zahtevi za vložitev dveh predlogov v postopek sprejema izrazijo tako, da podpišejo obrazec (enega ali oba), njihov podpis pa potrdi uradna oseba na diplomatsko – konzularnem predstavništvu.

Volivec, ki želi dati podporo zahtevi izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo , ki preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument ter podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom. Tako izpolnjeni obrazec podpore volivec sam pošlje pobudniku, ki zbira obrazce podpore na sledeči naslov:
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Gospodinjska ulica 6
1000 Ljubljana


Volivec lahko da svojo podporo tej zahtevi s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. 


Za dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na slovensko veleposlaništvo v Otawi na elektronski naslov: vot(at)gov.si