Veleposlaništvo RS Ottawa /Konzularne zadeve /Prenos posmrtnih ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista /

Prenos posmrtnih ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista

Za izdajo posmrtnega potnega lista za prevoz posmrtnih ostankov v Republiko Slovenijo je potrebno na veleposlaništvo poslati naslednjo dokumentacijo:
- potni list (slovenski ali kanadski),
- izpisek iz matične knjige umrlih (v Ontariu obrazec 15),
- potrdilo zdravnika o vzroku smrti (v Ontariu obrazec 16),
- dovoljenje (posmrtni potni list) pristojnega organa države v kateri je nastopila smrt za prevoz posmrtnih ostankov v tujino (v primeru, ko ne gre za žaro),
- potrdilo o upepelitvi in vsebini žare (v primeru upepelitve),
- potrdilo oz. dovoljenje uprave pokopališča v RS v kraju kjer se bo opravil pokop ali hramba žare, - v primeru, da potrebujete posmrtni potni list nujno “prepaid” kuverto (npr. Fedex).

Konzularna taksa je 20 CAD, poravna se jo lahko z gotovino ali "money order". "Money order" mora biti naslovljen na "Embassy of Slovenia".