Veleposlaništvo RS Ottawa /Konzularne zadeve /Vloga za izdajo osebne izkaznice /

Vloga za izdajo osebne izkaznice

Od leta 2013 lahko slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, vlogo za novo osebno izkaznico vložijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

 

Republika Slovenija izdaja štiri vrste osebnih izkaznic:

 1. Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let;
 2. Državljanu staremu od treh do osemnajst let se izda osebna izkaznica z veljavnostjo pet let;
 3. Polnoletni državljan lahko dobi osebno izkaznico z veljavnostjo deset let;
 4. Če je državljan več kot enkrat izgubil osebno izkaznico, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.

 

Vlogo za osebno izkaznico mora državljan vložiti OSEBNO, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se tudi mora podpisati.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let, vlogo za osebno izkaznico poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti ob tem prav tako navzoč.

Vloga se lahko vloži le na veleposlaništvu RS v Ottawi ter v času konzularnih ur, ki se občasno izvajajo v drugih mestih (Toronto, Vancouver, Calgary).

 

Postopek izdelave osebne izkaznice traja približno 2-3 tedne.

 

Zahtevana dokumentacija ob podaji vloge za osebno izkaznico:

 • stara osebna izkaznica (če osebne izkaznice še nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije)
 • fotografija
 • plačilo konzularne takse (v gotovini ali z money order).

 

Konzularna taksa:

 • 120 CAD za osebno izkaznico z veljavnostjo 10 let;
 • 95 CAD za osebno izkaznico z veljavnostjo 5 let;
 • 70 CAD za osebno izkaznico z veljavnostjo 3 leta.

(op. cene se mesečno spreminjajo glede na nihanje tečaja EUR/CAD.)

 

Prosimo, da preko elektronske pošte sloembassy.ottawa(at)gov.si ali po telefonu zaprosite za termin, v kolikor nameravate podati vlogo za izdajo osebne izkaznice na veleposlaništvu.

 

 

APPLICATION FOR IDENTITY CARD (ID CARD)

 

The Republic of Slovenia issues four types of identity cards (ID card):

 1. Citizens under the age of 3 years old, will be issued an ID card valid for 3 years;
 2. Citizens aged 3 to 18 years of age, will be issued and ID card with validity of 5 years;
 3. Adult citizens obtain an ID card valid for 10 years;
 4. A citizen who has lost an ID card more than once shall be issued an ID card with a validity of 1 year.

 

The application for an ID card must be done in person.

Children under 18 years of age must be accompanied by their legal representative. 

The application may only be submitted at the Embassy of the Republic of Slovenia in Ottawa or during consular hours, occasionally carried out in other cities (Toronto, Vancouver, Calgary).

The process of manufactoring an ID card is between 2-3 weeks.

 

When submitting an application for an ID card, applicants are required to provide: 

 • Old ID card (if you do not have one, please submit an identity document with a photograph and proof of citizenship of the Republic of Slovenia)
 • Photo
 • Payment of consular fees  (cash or money order)

 

Consular fee:

 • 116 CAD for the ID card with a validity of 10 years;
 • 92 CAD for the ID card with a validity of 5 years;
 • 68 CAD for the ID card with a validity of 3 years.

To apply for an ID card, please contact  sloembassy.ottawa(at)gov.si to request an appointment.

In case of lost or stolen ID card, please notify the Embassy of the Republic of Slovenia as soon as possible for further instructions.